นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จำกัด ในโครงการ “Thailand Tomorrow Rising” เพื่อสนับสนุนโครงการรวมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ของสภากาชาดไทย
โครงการรวมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ของสภากาชาดไทย