สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าฯ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
การออกร้านกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย