ผวจ.พระนครศรีอยุธยาและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รับมอบรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า จาก บริษัท เอชเซม มอเตอร์ จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รับมอบรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า