นายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ นอภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รับมอบพัดลม จาก ผจก.กฟภ.ทุ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนของรางวัลการจัดงานกาชาดของอำเภอ
รับของรางวัลการจัดงานกาชาด จ.นครศรีธรรมราช