รพ.จุฬาฯ เปิดเผยถึง ชุดตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะ หรือ เรียกว่า แถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
รพ.จุฬาฯ เปิดเผยถึง แถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง