นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมมอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมมอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน