นายกเหล่ากาชาด จ.พัทลุง ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากการออกรางวัลสลากกาชาด ในงานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.พัทลุง
งานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง

Share