ชวนร่วมกิจกรรม “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2563” ที่ศูนย์บริการโลหิตฯ
วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2563