นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้