เลขานุการเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมออกหน่วยเยี่ยมนักเรียนทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่ จ.สระบุรี
เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมออกหน่วยเยี่ยมนักเรียนทุน