ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบขนมป็อกกี้ จาก บริษัท ไทยกูลิโกะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ