ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง” ชวนแบ่งปันความสุขด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดพร้อมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนและนมกล่องตลอดเดือนกันยายน
ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง”