‘ชีวามิตร’ จัดงาน ‘วันเพื่อนตาย’ ให้ความรู้เตรียมใจวาระสุดท้ายชีวิต
‘ชีวามิตร’ จัดงาน ‘วันเพื่อนตาย’ ให้ความรู้เตรียมใจวาระสุดท้ายชีวิต