นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก บ.แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”
“63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”