นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจ ครอบครัวที่ยากไร้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางรถ ที่ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจ