รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เชิญชวนให้คนไทยเป็นฮีโร่ ด้วยบริจาคโลหิต จัดทำหน้ากาก “Blood Hero” มอบให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต
เชิญชวนให้คนไทยเป็นฮีโร่ ด้วยบริจาคโลหิต