ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ Facebook ส่วนตัว “บริษัทสตาร์ท สัญชาติไทย-บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม” สามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19
“บริษัทสตาร์ท สัญชาติไทย-บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม” สามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19

Share