กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตกะทันหัน โดยทางครอบครัวได้มอบอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่น

(3)C-200901004035