นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมมอบใบประกาศผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการและมอบทุนการศึกษา ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง จ.ปัตตานี
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมมอบใบประกาศผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ