นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รับมอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และน้ำยาสเตอรามิสต์ จากบริษัท คลีน เอ็นไวรอนเมนทัลโซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
รับมอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share