นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมตาคลี จ.นครสวรรค์
นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมรับบริจาคโลหิต

Share