ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล
วิ่งการกุศล นำรายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

C-190611014061

C-190611030134
“Restore Vision,Run for slight” นำรายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ