รศ.นพ.ฉันชาย สินธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค จากตัวแทนคณะนักศึกษา วปรอ.รุ่น 4313 เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
รับมอบเงินบริจาค

Share