คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก เฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา ทูตสมาพันธรัฐสวิส เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต
ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต สภากาชาดไทย

Share