นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ออกรับบริจาคโลหิต