บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด มอบน้ำดื่มวิตามิน วอเตอร์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบน้ำดื่มวิตามิน วอเตอร์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

I-I200422000042