ดร.สมฤดี ศรีจรรยา และ คุณอรมัทน์ เธียรปรีชา ตัวแทน นศ.ปธพ.6 มอบแอลกอฮอล์เจล และ Face Shield จากโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID ให้แก่สภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมภิบาลนำไปแจกจ่ายโรงพยาบาล
โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID ให้แก่สภากาชาดไทย

Share