พล.โท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาและตู้กดน้ำเย็น จากมูลนิธิอิออนประเทศไทย ให้ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ
รับมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาและตู้กดน้ำเย็น

Share