รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมเปิดงาน “M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ MCC ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ

16
Share