บริษัท โกลเด้นแลนด์ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

C-200418024079