ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เข้าเยี่ยมชมโรงงานซีพีหน้ากากรับมอบหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทย จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
โรงงานซีพีหน้ากากรับมอบหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทย

C-200420023010