บริษัท เจมส์ แกลอรี่ กรุ๊ป จํากัด มอบเงินบริจาค เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบเงินบริจาค เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ให้แก่ รพ.จุฬาฯ