ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบชุดคลุมป้องกันเชื้อ และเฟซชีลด์จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ให้แก่ รพ.จุฬาฯ และ รพ.ที่ขาดแคลน
มอบชุดคลุมป้องกันเชื้อ และเฟซชีลด์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ