เลขาธิการฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน โครงการ “Mask for Blood Hero” Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต
Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

(10.2)C-200811005106