จันทร์ประภา วิชิตชลชัย ร่วมงาน “IFB RUN 2020” วิ่งเพื่อการกุศล สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2
วิ่งเพื่อการกุศล สมทบทุนจักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย