บมจ.ไทยประกันชีวิต มอบเครื่องบำบัดน้ำกังหันชัยพัฒนาแบบโซลาร์เซลล์ พร้อมชุดอุปกรณ์ ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Share