เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มแก่ประชาชน”
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มแก่ประชาชน”