เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว Mask for Blood Heroโครงการ “Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ณ ห้องจุมภฏ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตฯ
Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต