รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เป็นประธานเปิดงาน “M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา88 ล้าน ซีซี” ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ
“M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน