บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องบำบัดน้ำกังหันชัยพัฒนา ให้แก่โครงการพัชรธรรม ตามแนวทางพระราชดำริ ในเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

C-200807040034