เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือใน อ.เมืองสิงห์บุรี
เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย