เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563
เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน