นายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี แจกถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 ณ อ.สังขละบุรี
นายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

Share