นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี รับมอบน้ำดื่ม จาก รมช.กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี รับมอบน้ำดื่ม

Share