นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมในพิธีมอบชุดธารน้ำใจ ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของ ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19
มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ยากไร้จากโควิด-19

Share