นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากมูลนิธิการกุศลฟริทซ์ เฮงเค็ล สติฟทุง ให้สภากาชาดไทย
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบให้สภากาชาดไทย

(5.2)C-200806021024
Share