สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี