รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้แทน อ.โคกสูงเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จากผลกระทบจากโควิด-19
รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ

Share