ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบเงินบริจาค ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อหน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของ รพ.จุฬาฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการ “ให้โลหิต เพิ่มชีวิต
มอบเงินบริจาค ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อหน้ากาก N95 ชุด PPE