นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด จ. กาญจนบุรี มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และเงิน ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
เหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบข้าวสาร ให้กับประชาชนช่วงโควิด-19